Měření zraku trvá přibližně 30-45 minut. Vše záleží individuálně na klientovi. Především samozřejmě na jeho zraku, na potížích se zrakem, na použitých metodách, na aplikovaných testech a na zjištěných zrakových vadách.

Každé měření je zahájeno vstupním pohovorem. Sdělíte, zda máte nějaké potíže se zrakem, kdy Vám byly zjištěny dioptrie, zda je stávající korekce dostačující, nebo zda se zrak zhoršil, apod. Nosíte-li brýle přineste je s sebou. Pokud žádné problémy se zrakem nemáte, je to naprosto v pořádku, neboť měření zraku bývá využíváno i jako velmi efektivní prevence před poškozením zraku. .

K měření zraku se používá objektivní počítačová refrakce, která za pomocí počítačového autorefraktometru stanoví přesnou diagnózu Vašeho zraku. Vedle ní se používá i subjektivní refrakce pro vidění do dálky, u které se využívají zkušební obruby, testovací skla a zkušební testy.